Mennesker i omstilling

Norservicegruppen er en av Midt-Norges og Norges største virksomheter som jobber med mennesker i omstilling. Et menneske i omstilling trenger ofte hjelp for å sortere sine tanker og komme på rett kurs igjen.

Bakgrunnen for omstillingsbehovet kan ha mange årsaker. I Norservice har vi over 50 års erfaring med å bistå mennesker med å finne tilbake på riktig kurs, uavhengig av årsak. Ungdommer som trenger veiledning, arbeidsledige som ønsker å gjøre nye veivalg, rehabiliteringsbehov etter lengre sykefravær er blant de mest vanlige årsaker til omstillingen.

Vi bistår også virksomheter med å forebygge eller redusere sykefravær, samt bistå med å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det overordnede målet er å komme i jobb!

Som en av Norservice sine styrker har vi gjennom historien bygget opp et mangfold av forretningsområder som skal være en treningsarena som ligger tett opp til det ordinære arbeidslivet. Vi har arenaer for administrasjon, transport, logistikk, produksjon og ulik tjenesteyting innen flere bransjer.

Her kan f.eks ungdommer med ulike motivasjons- eller tilretteleggingsbehov få sin første smak av arbeidslivet. Tidligere arbeidsføre voksne med behov for å få litt tid på å komme tilbake etter ulike sykdommer kan få mulighet til å ta de første viktige steg tilbake til arbeidslivet. Alt dette under kyndig veiledning av våre erfarne veiledere som er organisert under Navigator Kompetanse.

Vi har lang erfaring med å jobbe både mot enkeltpersoner, ulike private virksomheter, kommuner, fylkeskommunen og ikke minst vår største enkeltkunde NAV.

Norservice er medlem av NHO Service, bransjeforeningen for Arbeid og Inkludering. Norservicegruppen samarbeider tett med hele næringslivet om det samfunnsnyttige oppdraget med å bidra til at mennesker i omstilling øker muligheten til være i jobb!

Nisjestrategi

Norservice opererer i flere ulike markeder og segmenter. Dette gir en risikospredning, samtidig som det sikrer en allsidighet i det tilbudet bedriften gir innenfor yrkeskvalifisering.

Vekstfilosofi

Norservice arbeider for kontrollert og kontinuerlig vekst innen sine produksjonsområder. Dette skal sikre langsiktig positiv utvikling og nødvendig lønnsomhet.

Kundepolitikk

Norservice setter kunden og markedet i sentrum. Dette gjør vi ved å ha en profesjonell organisasjon hvor mangfold, medvirkning og tillit skal gi konkurransekraft og endringsstyrke.