Organisasjon

Norservice konsern pr. 01.04.18


Norservice AS og Asveco AS er godkjente attføringsvirksomheter. Øvrige selskap er samarbeidspartnere i leveransen av arbeidspraksis for personer med nedsatt arbeidsevne som skal tilbake til arbeidslivet.

Alle selskap eid 100 %.