Visjon og verdier

 • Alle som kommer på besøk hos oss skal føle seg velkommen
 • Alle som har arbeider hos oss skal føle seg som en del av fellesskapet
 • Vi skal bidra til et positivt arbeidsmiljø og gjøre hverandre gode
 • Vi skal være åpne for samhandling både internt og eksternt for å skape gode resultater
 • Vi skal involvere kunder og samarbeidspartnere i vår forretningsutvikling
 • Vi skal være i forkant av utviklingen innen attføringsfaget
 • Vi skal være omstillingsdyktige og kontinuerlig arbeide med å forbedre og utvikle virksomheten
 • Vi skal være målbevisste, smidige og løsningsorienterte
 • Vi skal ta initiativ til å løse oppgaver
 • Vi skal gi våre medarbeidere støtte og utfordringer
 • Vi skal vise engasjement ved å levere riktig kvalitet til avtalt tid til våre kunder
 • Vi skal vise arbeidsglede, trivsel og stolthet i utførelsen av vårt arbeid

”Vi skal utvikle mennesker og løsninger markedet vil ha”

Når vi snakker om å utvikle mennesker, så handler det om å være inkluderende og ta vårt samfunnsansvar som attføringsbedrift. Ett av virkemidlene er attraktive og markedsrettede arbeidsplassser. Å utvikle løsninger handler om å utvikle produkter og tjenester, innovasjon og nyskaping og økt kommersiell vekst.

Vi må ha konkurransekraft og produsere de produkter som markedet etterspør, samtidig som vi skal bidra til å gjøre arbeidstakere konkurransedyktige på arbeidsmarkedet.