Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Hva er arbeidsrettet rehabilitering?

Hensikten med tiltaket er å styrke den enkeltes arbeidsevne, og bidra til at man får styrket sin evne til å mestre de utfordringene som begrenser deltagelse i arbeidslivet.

Hvem kan få tilbud om arbeidsrettet rehabilitering?

Tilbudet er aktuelt for den som er sykmeldt og/eller har fått arbeidsevnen sin nedsatt og har behov for bistand for å komme tilbake i arbeid. Tilbudet gjelder både for den som er sykemeldt fra et arbeidsforhold eller er arbeidssøker.

Varighet

Tilbudet har som hovedregel en varighet på 4 uker, med mulighet for forlengelse 4 + 4 uker, maksimalt 12 uker. Varigheten på det dagbaserte tilbudet skal være i henhold til den enkeltes behov.

Vi gir tilbud om
 • Ukentlige veiledningssamtaler med hovedveileder
 • Karriereveiledning vip24, med kartlegging av yrkesprofil og veiledning
 • Individuelt tilpasset trening i samarbeid med treningsveileder
 • Samarbeid/møter med NAV-veileder, fastlege og arbeidsgiver
 • Bistand/oppfølging på egen arbeidsplass dersom aktuelt
 • Dialogbasert undervisning i helse- og arbeidsrelaterte tema
 • Motivasjons- og mestringsaktiviteter
 • Bistand på veien mot en arbeidspraksis
 • Livsstilsveiledning
 • Bistand til å utarbeide CV og søknad
 • Mindfulness/oppmerksomhetstrening
 • Gruppetilbud i Psykomotorisk trening og Medisinsk Yoga

Tilbudet blir individuelt tilpasset den enkeltes behov, i samråd med veileder. Her kan du se eksempel på en timeplan.

Som deltaker i Arbeidsrettet rehabilitering vil man få tilgang til undervisningsmateriell på tiltakets hjemmeside: http://www.norservice.no/arr

Innsøking

Både den som vurderes innsøkt, arbeidsgivere og fastleger/ behandlere kan foreslå arbeidsrettet rehabilitering, men det er NAV som foretar den endelige vurderingen og innsøking til tiltaket.

Tiltaket arbeidsrettet rehabilitering leveres av Norservice og LHL- Klinikkene Trondheim. Norservice har kompetanse innen arbeid og inkludering, mens LHL-klinikkene har spisskompetanse innen helse og rehabilitering. Samlet har fagteamet som jobber med tiltaket bred erfaring og kompetanse innen arbeid, inkludering og helse.

Spørsmål som gjelder innsøking, tilbudet, målgruppe eller lignende kan rettes til:

Chelsea Wold
mobil 928 18 926
chelsea.wold@norservice.no
Anette Strøm
mobil 454 16 219
epost: anette.strom@norservice.no