Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Målgruppe

Mennesker som har søkt eller fått innvilget uføretrygd.

Formål

Skape varige arbeidsplasser, hvor sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos målgruppen. Det er individuell tilpasning og oppfølging, og i dette ligger det kontinuerlig vurdering av arbeidsfungering, individuelle oppfølgingsplaner og rapportering til NAV lokal.

Varighet

Tidsubegrenset. I VTA kan man være ansatt til pensjonsalder.

Kort om arbeidsområdene

  • Produksjon av rørklammer
  • Mekanisk verksted
  • Enkelt monteringsarbeid
  • Renhold
  • Lager
  • Selvbetjent kantine

Antall plasser: 27

bente
Karriereveileder

Bente M. Dahlhaug

Mobil: (+47) 411 22 882

bente.dahlhaug@norservice.no

knut
Administrasjonsleder

Knut Ulset Bævre

Mobil: (+47) 930 93 290

knut.bevre@norservice.no