Oppstart i AFT

På denne siden finner dere informasjon og filmer som du kan bruke i oppstartsperioden i AFT.  Veileder og jobbsøker vil sammen lage en individuell plan for hva som er nyttig å bruke av filmer og tips fra hjemmesiden. Det finnes også mange filmer og tips på de andre sidene, Jobbsøk og utdanning og Helse og trening.

Tema fra Oppstartsukene

Info AFT

Informationsskriv til oppstartsperm: Baselogg Mal, Info om AFT,  Personlig kartlegging

Fra jobbsøk til Jobbmatch

Basiskompetanse

Motivasjon og selvutvikling 

Utdanning

CV

vip 24 – interesseprofil

vip24 – verdier

vip24 – preferanseprofilen

Undervisningsfilmer

Linker til våre andre sider: