Oppstart i AFT

På denne siden finner dere informasjon og filmer som du kan bruke i oppstartsperioden i AFT.  Veileder og jobbsøker vil sammen lage en individuell plan for hva som er nyttig å bruke av filmer og tips fra hjemmesiden. Det finnes også mange filmer og tips på de andre sidene, Jobbsøk og utdanning og Helse og trening.

 

Temaplan for de første 4 ukene: Oppstartsuker sept  2020

Plan for digitale kurs høsten 2020

Tema fra Oppstartsukene

Info AFT ny

Jobbmatch

Utdanning

Vip 24 – interesseprofil

CV

 

Undervisningsfilmer

Linker til våre andre sider: