Oppstart i AFT

På denne siden finner dere informasjon og filmer som du kan bruke i oppstartsperioden i AFT.  Veileder og jobbsøker vil sammen lage en individuell plan for hva som er nyttig å bruke av filmer og tips fra hjemmesiden. Det finnes også mange filmer og tips på de andre sidene, Jobbsøk og utdanning og Helse og trening.

Digital Temaplan uke 2-4

Plan for digitale kurs høsten 2020

Tema fra Oppstartsukene

Info AFT

Informationsskriv til oppstartsperm: Baselogg Mal, Info om AFT,  Personlig kartlegging

Jobbmatch

Basiskompetanse

Motivasjon og selvutvikling 

Utdanning

CV

vip 24 – interesseprofil

vip24 – verdier

vip24 – preferanseprofilen

Undervisningsfilmer

Linker til våre andre sider: