Velkommen til hjemmesiden for AFT

hei

Vi har i disse spesielle tider oppdatert vår hjemmeside for å få frem aktuell informasjon og tips til dere. Vi vil oppdatere den kontinuerlig, så følg med så kanskje det dukker opp noe nytt som er interessant 😊Etter vedtak fra Arbeids- og velferdsdirektoratet er det i perioden 13.mars til 4. mai endringer i våre tilbud. Det skal ikke være fysiske møter mellom deg og din veileder, og møtene blir erstattet av telefonmøter. Undervisning og gruppeaktiviteter er stengt, og det er også opphold i praksisperioden Vi vil derfor legge ut både informasjon, tips og undervisning her på hjemmesiden i denne perioden. Vi har delt opp hjemmesiden i flere sider for å få det mer oversiktlig, og dere kommer videre gjennom å trykke på de blå lenkene nedenfor. Det vil være ukentlig oppdatering, så følg gjerne med både på informasjon og nye opplegg og tips. På førstesiden vil dere finne aktuell informasjon, lenker til flere sider med tips på undervisningsopplegg (webinarer med mer), jobbsøk, trening og annet som er nyttig i denne perioden. De forskjellige sidene er: (det er også her passordet aft for å komme inn på siden)Undervisning Her legges ut nye undervisningsopplegg hver uke 😊 Du og din veileder kan sammen planlegge hva som er aktuelt for deg å jobbe med. Undervisningsopplegg fra oppstartsperioden finnes også her. Kanskje er det noe du har lyst å repetere? Jobbsøk og utdanning Her finnes tips og ideer for veien videre mot jobb eller utdanning. Helse og trening Her finner du tips om trening og kosthold. Informasjon om situasjon grunnet Koronavirus Informasjon om åpning av skoler og barnehager: helsenorge.no/koronavirus/barnehager-og-skoler Dere kan selv gå inn på Folkhelseinstituttet sine sider for å følge med. Her er det informasjon på flere språk imdi-og-korona-situasjonen NAV Kontaktsenter mottar nå mange henvendelser, blant annet fra bekymrede tiltaksdeltakere om utbetalinger av tiltakspenger. NAV informerer om at alle utbetalinger er i rute fra NAV, og at tiltakspenger utbetales selv om det ikke er aktivitet i tiltaket i perioden frem til 17. april. Tiltaksdeltakere som har spørsmål om utbetalinger finner informasjon på nav.no, eller ved innlogging på Ditt NAV. For de som trenger bistand fra NAV anbefaler vi å ta kontakt via NAV sine selvbetjeningsløsninger/aktivitetsplanen. Koronavirus og arbeidsmarkedstiltak i NAV – nyttig å vite

Nyheter uke 17:

Oppdatering på undervisningssiden På undervisningssiden finner du nå den fjerde filmen om Hverdagsglede. Det finnes også nye tips om basisundervisning. Ny informasjon fra Nav om AFT i koronatider Vi har nå fått litt mer informasjon fra Nav om hva som skal skje etter den 17/4:

Arbeidsmarkedstiltak og tiltakspenger

NAV forholder seg til helsemyndighetene og regjeringens generelle råd og smittebegrensende tiltak, sist oppdatert 7. april 2020 på regjeringen.no. Dette gjelder nå til og med 4. mai. Her heter det blant annet: Gjeldende tiltak

  • Avstandsbegrensning på to meter, unntatt for personer som lever sammen til daglig. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
  • Maksimalt fem personer kan være sammen, unntatt for personer som lever sammen til daglig.
  • Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.
  • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.
  • Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.

Instruks om arbeidsmarkedstiltak oppdatert 26. mars vil dermed i hovedsak videreføres, men det kan i enkelte tilfeller vurderes av NAV-fylkene å gi dispensasjon i gjennomføring der det vurderes at det er forsvarlig ut i fra lokale forhold ved tiltaksplassen/arbeidsplassen og i henhold til   regjeringens tiltak til smittebegrensende aktivitet. Informasjonen ovenfor kommer fra Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel. Spør gjerne din veileder om det er noe du lurer på om dette.