Konsernledelsen i Norservice Holding AS

arne
Konstituert Daglig leder
Norservice Holding AS

Hilary Drummond

Mobil: (+47) 992 04 341
hilary.drummond@norservice.no

Ledelse forretningsområder

arne
Daglig leder – Norservice Support AS

Lars Erik Midjo

Telefon: (+47) 73 84 39 39
Mobil: (+47) 92 68 89 24
lars.erik.midjo@norservice.no

arne
Daglig leder – Asveco AS

Stig Almenning

Telefon: (+47) 73 82 81 90
Mobil: (+47) 901 48 782
stig.almenning@norservice.no