Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT skal hjelpe jobbsøkere ut i arbeid gjennom karriereveiledning, oppæring og arbeidspraksis. Aktuelle deltakere i tiltaket er personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. Jobbsøkerne kan ha utfordringer knyttet til fysisk, psykisk og sosial funksjon, rusproblematikk og liten eller ingen arbeidserfaring.

Tiltaket kan ha en varighet på inntil to år. For jobbsøkere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse kan tiltaket bli forlenget med ytterligere ett år.

Gjennom tiltaket AFT får jobbsøkere tilbud om:

  • Avklaring og kartlegging av egnet yrkesmål
  • Kartlegging av behov for tilrettelegging for å kunne komme i arbeid
  • Karriereveiledning med kartlegging av egne styrker og ressurser, kunnskap om arbeidsmarked, yrker, jobbkrav og utdanning
  • Arbeidsutprøving i oppgaver som er relevante for mål om arbeid
  • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse. Dette kan være basiskompetanse innen norsk, matematikk og digitale ferdigheter. Tilrettelegging av yrkesfaglige løp og annen opplæring/utdanning for eksempel i samarbeid med skole. Opplæring av ulike ferdigheter gjennom arbeidstrening.