Oppstart i AFT

På denne siden finner dere informasjon som vi har gått igjennom i oppstartsperioden i AFT.  Du kan gjerne bruke det som repetisjon eller se litt på temaet hvis du ikke hadde mulighet å komme på temaet. Det finnes også info og filmer med tips på de andre sidene, Jobbsøk og utdanning og Helse og trening.

Tema fra Oppstartsukene

Informationsskriv til oppstartsperm: Baselogg Mal, Info om AFT, 

Info AFT ny

Jobbmatch

Kommunikasjon 2 – AFT

Kommunikasjon AFT (bente)

Utdanning 

Søvn

Innflow24

Fysisk_aktivitet

CV

Jobbsøk

Forberedelse jobbintervju – del 1

Forberedelse jobbintervju – Del 2

Hverdagsglede: filmer hverdagsglede

Tankevirus: Tankevirus – Appen

Linker til våre andre sider: